Kiến trúc căn hộ tiêu biểu tại mỹ

0
419

Kiến trúc căn hộ tiêu biểu tại mỹ

Kiến trúc căn hộ tiêu biểu tại mỹ

Sau đây là các loại kiến trúc căn hộ tiêu biểu tại mỹ được ưu chuộng nhiều nơi khắp thế giới. sau đây là một số kiến trúc khác nhau của khắp các tiểu bang tại mỹ mang đến luồn gió mới của kiến trúc một trong số trong chúng sẽ làm hài lòng quý khách khi đang tìm kiếm một mẫu nhà đẹp và độc đáo.

Báo giá xây nhà trọn gói biên hòa

  1. kiến trúc căn hộ tiêu biều tại thành phố san francisco tiểu bang california

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang california

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang california

Số liệu ngôi nhà:

_Tổng diện tích: 145 m2.

_ Số Phòng ngủ: 3 phòng.

_ Số phòng tắm: 2 Phòng

2. kiến trúc căn hộ tiêu biểu tại thành phố san newyork tiểu bang newyork

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang newyork

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang newyork

Số liệu ngôi nhà:

_Tổng diện tích: 1000 m2.

_ Số Phòng ngủ: 3 phòng.

_ Số phòng tắm: 2 Phòng

3. Kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang hawaii

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang hawaii

Số liệu ngôi nhà:

_Tổng diện tích: 200 m2.

_ Số Phòng ngủ: 4 phòng.

_ Số phòng tắm: 2 Phòng

4. Kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Portland, tiểu bang Oregon

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang oregon

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang oregon

_Tổng diện tích: 600 m2.

_ Số Phòng ngủ: 4 phòng.

_ Số phòng tắm: 2 Phòng

5. Kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang phoenix

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang phoenix

_Tổng diện tích: 550 m2.

_ Số Phòng ngủ: 4 phòng.

_ Số phòng tắm: 3 Phòng

6. Kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang misouri

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang misouri

Kiến trúc căn hộ tiêu biểu tại mỹ

_Tổng diện tích: 370 m2.

_ Số Phòng ngủ: 4 phòng.

_ Số phòng tắm: 3 Phòng

7. Kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Seattle, tiểu bang Washington

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang washington

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang washington mỹ

_Tổng diện tích: 370 m2.

_ Số Phòng ngủ: 3 phòng.

_ Số phòng tắm: 4 Phòng

8. Kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang nevada

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang nevada mỹ

_Tổng diện tích: 530 m2/1.214 m2

_ Số Phòng ngủ: 5 phòng.

_ Số phòng tắm: 5 Phòng

9. Kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang nebraska

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang nebraska mỹ

_Tổng diện tích: 492

_ Số Phòng ngủ: 4 phòng.

_ Số phòng tắm: 5 Phòng

10. Kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Dallas, tiểu bang Texas

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang texas

căn hộ tiêu biểu tại tiểu bang texas nước mỹ

_Tổng diện tích: 530

_ Số Phòng ngủ: 5 phòng.

_ Số phòng tắm: 5 Phòng

Bài viết này đã nêu lên rất nhiều kiến trúc đẹp tại mỹ và còn rất nhiều kiểu kiến trúc thẩm mỹ tuyệt đẹp khác như kiến trúc xây dựng của pháp, ý và một số nước đông âu. Quý khách hãy theo dõi những bài viết sau chúng tôi sẽ nêu rõ các kiểu dánh kiếng trúc tiệp đẹp mà thế giới ưu chuộng theo chuyên mục từng nước một.